สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร์

ชื่อเรื่อง:  สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร์ \ เจ.เค.โรว์ลิ่ง.

ผู้แต่ง: เจ.เค.โรว์ลิ่ง.

พิมพลักษณ์:  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560

เลขเรียก:  น ร942ส 2560   

สถานที่จัดเก็บ: Language Center Library อาคาร 19/ชั้น 4