อบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการทำหนังสือสำหรับเด็ก"

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการทำหนังสือสำหรับเด็ก"

วันที่: 09 มีนาคม 2560  
เผยแพร่
อบรมเชิงปฏิบัติการ

 หอสมุดกลางเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

"เรื่องการทำหนังสือสำหรับเด็ก"

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 เวลา 8:30น. -16:30 น.

ณ.ห้องประชุมยันต์ทอง หอสมุดกลางชั้น 6

โดยวิทยากร 

รศ.กุลวรา ชูพงศไพโรจน์ (นักเขียนหนังสือเด็ก) 

และ

คุณสุเทพ  กิตติสุนทร (นักวิชาการอิสระ)


คำสำคัญ: อบรมเชิงปฏิบัติการ
จำนวนผู้อ่าน: 1841