นิทรรศการ กวีนิพนธ์ "ม้าก้านกล้วย"

นิทรรศการ กวีนิพนธ์ "ม้าก้านกล้วย"

วันที่: 11 เมษายน 2560  
เผยแพร่
นิทรรศการ กวีนิพนธ์

Happy Smile Library

กิจกรรมอ่านม้าก้านกล้วย

เสวนาและพบกับ

คุณ ไพวรินทร์  ขาวงาม

เจ้าของผลงานม้าก้านกล้วย กวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ

 

คำสำคัญ: หอสมุดกลาง
จำนวนผู้อ่าน: 1847