บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

วันที่: 02 มิถุนายน 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

        บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ : สำหรับอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา ที่ต้องการข้อมูลในการทำวิจัยและผลงานวิชาการ  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยทีมบรรณารักษ์หอสมุดกลาง จะเป็นผู้ช่วยทุกท่านในการค้นหาข้อมูล และจัดส่งข้อมูลทาง e-mail เพียงท่านกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ https://bit.ly/3ezVWRK หรือติดต่อทีมบรรณารักษ์ผ่าน Line : @gkz9087r

 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

คำสำคัญ: การสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์
เข้าอ่านทั้งหมด: 1597