บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

วันที่: 25 กรกฎาคม 2565  
เผยแพร่
บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

        บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ : สำหรับอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา ที่ต้องการข้อมูลในการทำวิจัยและผลงานวิชาการ  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยทีมบรรณารักษ์หอสมุดกลาง จะเป็นผู้ช่วยทุกท่านในการค้นหาข้อมูล และจัดส่งข้อมูลทาง e-mail เพียงท่านกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ https://bit.ly/3ezVWRK หรือติดต่อทีมบรรณารักษ์ผ่าน Line : @clnstru

 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

 

คำสำคัญ: การสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์
จำนวนผู้อ่าน: 1872