ของดใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในหอสมุดกลาง

ของดใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในหอสมุดกลาง

วันที่: 26 เมษายน 2564  
เผยแพร่
ของดใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในหอสมุดกลาง

 

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายพื้นที่

       หอสมุดกลางจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว จึงของดใช้พื้นที่สำหรับทำกิจกรรม เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564 และยกเว้นค่าปรับหนังสือจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


ปล. หากมีการเปลี่ยนแปลงทางหอสมุดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ


คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 3733