ของดใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในหอสมุดกลาง

ของดใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในหอสมุดกลาง

วันที่: 14 พฤษภาคม 2564  
เผยแพร่
ของดใช้พื้นที่ชั่วคราวภายในหอสมุดกลาง

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายพื้นที่

       หอสมุดกลางจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว จึงของดใช้พื้นที่สำหรับทำกิจกรรม เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 และยกเว้นค่าปรับหนังสือจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

1. งดให้บริการสำหรับ นักศึกษา และ บุคคลภายนอกเป็นการชั่วคราว

2. งดการใช้พื้นที่ห้องสมุดเพื่อการทำงาน และนั่งอ่านหนังสือ

3. สำหรับอาจารย์ หากต้องการยืมหนังสือกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาตัวเล่มและ ยืมให้แก่อาจารย์

4. หอสมุดกลางได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรปฏิบัติงาน เวลา 8:30 น.-16:30 น.

5. หอสมุดกลางงดเว้นค่าปรับหนังสือโดยอัตโนมัติ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

6. หากมีปัญหาหรือสงสัย กรุณาติดต่อทาง Page Facebook : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือ คุณดวงธิดา รักษาแก้ว โทร : 0818749433


ปล. หากมีการเปลี่ยนแปลงทางหอสมุดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ


คำสำคัญ: งดใช้พื้นที่
จำนวนผู้อ่าน: 1852