ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม เปิดโลก COOKBOOK (การทำอาหารของชาติต่างๆ)

วันที่: 19 สิงหาคม 2558  

     เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เปิดโลก cookbook นิทรรศการเกี่ยวกับตำราอาหาร สาธิตการทำอาหารของชาติต่างๆ เช่น การทำเกี้ยว (จีน),ทาโกะยากิ (ญี่ปุ่น), คิมบับ (เกาหลี)  และขนมไทย  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 ณ หอสมุดกลาง อาคาร 15 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 

      
      
      
      
      
    
คำสำคัญ: กิจกรรมเปิดโลกcookbook,นิทรรศตำราอาหาร,สาธิตการทำอาหารของชาติต่างๆ
เข้าอ่านทั้งหมด: 3149