ข่าวกิจกรรม

อบรมการใช้ฐานข้อมูลข้อมูลออนไลน์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

วันที่: 27 สิงหาคม 2558  

อบรมการใช้ฐานข้อมูลข้อมูลออนไลน์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

โดยวิทยากร คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (1939)

 

      
      
      
      
      
คำสำคัญ: อบรมการใช้ฐานข้อมูลข้อมูลออนไลน์
เข้าอ่านทั้งหมด: 3130