ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพบนักเขียน “จากคุณหมอ สู่นักเขียน Best Seller”

วันที่: 07 กันยายน 2558  

กิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 3

“จากคุณหมอ สู่นักเขียน Best Seller”

โดยเจ้าของนามปากกา เก้าแต้ม และ กัลฐิดา

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

ณ หอสมุดกลาง ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
      
      
      
      
คำสำคัญ: กิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 3,เก้าแต้ม,กัลฐิดา,จากคุณหมอ สู่นักเขียน Best Seller
เข้าอ่านทั้งหมด: 3125