ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

วันที่: 09 พฤศจิกายน 2558  

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2558 มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

หัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย

ผู้เข้าอบรม จำนวน 35 คน

 

      
      
      
      
    
คำสำคัญ: การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา, การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย
จำนวนการเข้าอ่าน: 1801