ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่: 03 ธันวาคม 2558  

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

"หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ"

 

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์ 

ณ ห้องประชุมยันต์ทอง หอสมุดกลาง ชั้น 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
คำสำคัญ: หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
จำนวนการเข้าอ่าน: 1813