ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม Happy Smile Library

วันที่: 20 เมษายน 2560  

ภาพกิจกรรม Happy Smile Libraryกิจกรรมอ่านม้าก้านกล้วย และเสวนากับคุณไพวรินทร์ ขาวงาม เจ้าของผลงานม้าก้านกล้วย กวีซีไรต์และศิลปินแห่งขาติ ซึ่งมีรางวัลหนังสือม้าก้านกล้วย และเสื้อม้าก้านกล้วยจากคุณไพวรินทร์ ในช่วงตอบคำถามเกี่ยวกับม้าก้านกล้วย ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง ชั้น 6 หอสมุดกลาง

 

      
      
      
    
คำสำคัญ: ม้าก้านกล้วย ,ไพวรินทร์ ขาวงาม
จำนวนการเข้าอ่าน: 1821