สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2563

สารนครศรีธรรมราช 

ปีที่ 50 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. บุญเดือนห้า เมืองนครศรีธรรมราช โดย วันพระ สืบสกุลจินดา

2. วันสงกรานต์ถิ่นใต้ โดย ประพันธ์ เรืองณรงค์

3. อดีตและปัจจุบันมหาสงกรานต์ที่เมืองนคร โดย พอพล อุบลพันธ์

4. สารคดีสงกรานต์ โดย วรรณดี สรรพจิต

5. ตำนานวันสงกรานต์ โดย ชาลี ศิลปะรัศมี

6. สงกรานต์ : วันว่าง : รับเทียมดา โดย สาทร ดิษฐสุวรรณ

7. ประเพณีสงกรานต์ โดย เพิ่มพล อุบลพันธุ์

8. ประเพณีก่อเจดีย์ทราย – ขนทรายเข้าวัด โดย ประหยัด เกษม

9. ลากพระเดือนห้า : ประเพณีที่คงอยู่ โดย คำรพ เกิดมีทรัพย์

10. พลูคาวสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน โดย อรุณรัตน์ ทองคำ