สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563

สารนครศรีธรรมราช 

ปีที่ 50 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. เกษตรติวเข้มผลิตส้มโอทับทิมสยามคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดย นิพนธ์ สุขสะอาด
 2. พลังศรัทธา...บูชาพระบรมธาตุเมืองนคร โดย สายฝน จิตนุพงศ์ 
3. จอมไชยภักดีพลเดช (ชูด) ตำนานนักรบสำคัญของเมืองนคร โดย นิพนธ์ สุขสะอาด
4. พลวัตสังคมสู่วิถีสมานฉันท์กับบทบาทมัสยิดในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ โดย ดุสิต หวันเหล็ม
5. วิสาขปุรณมีชาวนครเคยใช้วันนี้ “วันขึ้นปีใหม่” โดย วันพระ สืบสกุลจินดา
6. ประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดย ลุงสืบสาน หลานตาขุน
7. พระมาลัย : วรรณกรรมท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดของคนในภาคใต้ โดย พระครูวรวิริยคุณ
8. แหล่งโบราณคดีที่วัดหรั่ง อำเภอหัวไทร โดย ดำรงค์ หนูทอง
9. ชาวปักษ์ใต้กับท่อม โดย ชาลี ศิลปรัศมี
10. คำวิเศษณ์คนนคร อักษร ง-งู โดย จวน ชูส่งแสง
11. เบญจโลกวิเชียร : ตำรับยาสมุนไพรแก้ไข้ โดย อรุณรัตน์ ทองคำ