สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ย้อนรอยพิธีกรรมเกี่ยวกับการสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดย พอพล อุบลพันธุ์

2. สารจากเมืองนครศรีธรรมราชถึงลูกหลาน นักปราชญ์เมืองสุโขทัย โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ

3. ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง โดย ดำรง หนูทอง

4. ภาษาวัด ภาษาบ้าน โดย พอพล อุบลพันธุ์

5. ตำนานเมืองคอน ตอนพระเจ้าตากสินกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนคร โดย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์

6. เจ้าจอมแว่น เชลยสาวจากเมืองเวียงจันทน์ โดย วรรณดี สรรพจิต

7. ชื่อบ้านนามเมือง เล่าความก่อนเกิด โดย วิฑูรย์ หัสภาคย์

8. กวีศรีเมืองนครฯ พระยาตรังคภูมาภิบาล มือ ผจญ มีจิตต์

9. คำวิเศษคนนคร อักษร ต.เต่า โดย จวน ชูส่งแสง

10. กระวาน สมุนไพรมากคุณค่า โดย อรุณรัตน์ ทองคำ