สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2563

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 50 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. คำภาษาถิ่นใต้ (นครศรีธรรมราช) เทียบ ภาษากรุงเทพ โดย ชัยวัฒน์ สีแก้ว. 

2. ธงไตรรงค์ : ธงชาติไทย โดย สมพุทธ ธุระเจน. 

3. ประวัติความเป็นมาของ “พระครูสี่กา” โดย บัณฑิต สุทธมุกสิก.

4. ขวานหิน ขวานฟ้า ขวานถา ขวานถาก หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ดำรงชีพของคนภาคใต้ตั้งแต่สมัยยุคหิน โดย จวน ชูส่งแสง. 

5. อิทธิพลของพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดียที่มีต่อสุวรรณปุระ (ไขยา) และธรรมราชปุระ (นครศรีธรรมราช) ผู้สร้างอ๋องแห่งต้าลี่แคว้นยูนาน พระแก้วมรกตและพระเจ้าไชยวรมันที่ 2 แห่งขอม โดย ชาลี ศิลปรัศมี. 

6. พ่อท่านโบ วัดหิน : เนื้อนาบุญแห่งสยามประเทศ โดย คำรพ เกิดมีทรัพย์.

7. หนังโขนไชยราม โดย ดำรง หนูทอง.

8. ถ้าไม่เล่าก็ลืม “ความเจ็บป่วยที่ใครก็ช่วยไม่ได้” โดย ผจญ มีจิตต์.

9. ย่านาง : สมุนไพรช่วยดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ โดย อรุณรัตน์ ทองคำ