สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2563

สารนครศรีธรรมราช 

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2563

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ปฐมปาราชิก โดย วรรณดี สรรพจิต

2. พระพุทธนวราชบพิตรกับรอยพระบาทยาตรายังจารึก โดย พอพล อุบลพันธุ์

3. หลัก “กรรม” ในพระพุทธศาสนา โดย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์

4. ตรัง หรือ ทรัง โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ

5. อาหารการกินประจำถิ่นเมืองนคร ตอนที่ 2 โดย พอพล อุบลพันธุ์

6. ตำนานและประวัติ “หลวงพ่อ ท่านพระพุทธเจ้าวัดและเด็กวัดในนาม ชื่อ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” โดย สำราญ ใจห้าว

7. ปริศนาลายแทงในใบลานจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช โดย จวน ชูส่งแสง

8. มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ

9. เมื่อครั้งนคร เป็นกบฏ โดย ผจญ มีจิตต์

10. วัฒนธรรมใต้สืบสานต่อต้านทุจริต โดย ดำรง หนูทอง