เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill eBooks (Trial)
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill eBooks (Trial)

วันที่: 04 มิถุนายน 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill eBooks (Trial)

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill eBooks (Trial) ซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill จำนวน 101 ชื่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 

       URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary/

คำสำคัญ: ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เข้าอ่านทั้งหมด: 3983