สถิติ

สถิติบริการ

สรุปสถิติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage:&nb

สรุปสถิติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2566) Read More »

สถิติการปลดพันธะของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เมษายน-กันยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage:&nb

สถิติการปลดพันธะของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เมษายน-กันยายน 2566) Read More »

สถิติการเข้าใช้บริการของหอสมุดกลาง (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage:&nb

สถิติการเข้าใช้บริการของหอสมุดกลาง (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2566) Read More »

สถิติการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566)

สถิติการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (เดือนเมษายน-กั

สถิติการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566) Read More »

สถิติการให้บริการหนังสือ หมวด 000 – หมวด 900 และ Set corner (กรกฎาคม – กันยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage:&nb

สถิติการให้บริการหนังสือ หมวด 000 – หมวด 900 และ Set corner (กรกฎาคม – กันยายน 2566) Read More »

สถิติการให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น เยาวชน (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2566)

สถิติการให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหนังสือนวนิ

สถิติการให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น เยาวชน (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2566) Read More »

สถิติการให้บริการหนังสือ หมวด 000 – หมวด 900 และ Set corner (เดือนมกราคม – เดือนมิถุยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage:&nb

สถิติการให้บริการหนังสือ หมวด 000 – หมวด 900 และ Set corner (เดือนมกราคม – เดือนมิถุยายน 2566) Read More »

Scroll to Top