สถิติ

สถิติบริการ

สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติผู้รับบริการพื้นที่ศูนย์วิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จุดบริการ (Walk-in) ประกอบด้วย – การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ – การให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า – การให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง – โซนนั่งอ่านหนังสือ – ห้องชอบทำกิจ ชั้น 1(Co-Working Space) สถิติผู้รับบริการศูนย์วิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทาง E-Service – ยืมต่อออนไลน์ – การเข้าใช้เว็บ OPAC (https://lib.nstru.ac.th/main/index.aspx) – การเข้าใช้งานฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection – การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks – การเข้าใช้งานฐานข้อมูล ฐานข้อมูล SE-ED E-Library #งานบริการคืองานของเรา #หอสมุดกลาง #ศูนย์วิทยบริการ #ARC #NSTRU

สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

สถิติการให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

สถิติการให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) Read More »

สถิติการเข้าใช้บริการ (มกราคม-ธันวาคม ปี 2566)

– การเข้าใช้บริการของบุคคลภายนอก– ผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง (บุคคลภายใน) ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

สถิติการเข้าใช้บริการ (มกราคม-ธันวาคม ปี 2566) Read More »

สถิติการให้บริการ (เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2566)

– จำนวนผู้ใช้บริการ ยืม – คืน– จำนวนผู้ใช้บริการห้องชอบทำกิจ (Co-Working Space )– ยืมต่อออนไลน์– ปลดพันธะนักศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

สถิติการให้บริการ (เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2566) Read More »

รายงานติดตามและทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r

รายงานติดตามและทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ Read More »

สรุปสถิติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r

สรุปสถิติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2566) Read More »

สถิติการปลดพันธะของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เมษายน-กันยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r

สถิติการปลดพันธะของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เมษายน-กันยายน 2566) Read More »

สถิติการเข้าใช้บริการของหอสมุดกลาง (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r

สถิติการเข้าใช้บริการของหอสมุดกลาง (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2566) Read More »

สถิติการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566)

สถิติการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (เดือนเมษายน-กันยายน 2566) ประกอบด้วย – สถิติการให้บริการตอบคำถามทั่วไป – สถิติการให้บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้าวิจัย – สถิติการให้บริการช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือ – สถิติการให้บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม – สถิติการให้บริการหนังสือ วิจัย วิทยานิพนธ์ – สถิติการให้บริการหนังสืออ้างอิง – สถิติการให้บริการแนะนำการสืบค้นรายบุคคล – สถิติการให้บริการอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปลั๊กไฟ) – สถิติจำนวนคำถาม – สถิติยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด – สถิติการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม – สถิตบริการขอหมายเลข ISBN ISSN และ CIP – จำนวนผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า #งานบริการคืองานของเรา ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r

สถิติการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566) Read More »

สถิติการให้บริการหนังสือ หมวด 000 – หมวด 900 และ Set corner (กรกฎาคม – กันยายน 2566)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r

สถิติการให้บริการหนังสือ หมวด 000 – หมวด 900 และ Set corner (กรกฎาคม – กันยายน 2566) Read More »

Scroll to Top