Author name: wannee

NSTRU App

น้อง ๆ รหัสนักศึกษา 67 (ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา) สามารถเข้าใช้บริการของศูนย์วิทยบริการได้แล้ว เพียงโหลดแอปพลิเคชัน NSTRU App จากนั้น Log in ด้วยรหัสนักศึกษาเลือก card ก็สามารถสแกนเข้าใช้บริการได้แล้ว LifeStyle ของคนรุ่นใหม่ – Scan เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง – ใช้ยืมหนังสือแทนบัตรนักศึกษา – OPAC สืบค้นหนังสือ – Renew ยืมต่อออนไลน์ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/Line Official : https://page.line.me/gkz9087rTiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

NSTRU App Read More »

วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review)

สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์วิทยบริการขอแจ้งความเคลื่อนไหวของวารสารค่ะชื่อวารสาร ใหม่ วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review)ชื่อวารสาร เดิม วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)ISSN XXXX – XXXX (Online)ISSN เดิม 0857-9180 (Print)ทั้งนี้ วารสารภายใต้ชื่อใหม่นี้ จะเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับ: ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยวารสาร จะยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อไปจัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลิขสิทธิ์) บทความย้อนหลังมกราคม – มิถุนายน 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2012)กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (2023)– https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal– https://tci-thailand.org/list%20journal.phpติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1

วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review) Read More »

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = Marketing principles for entrepreneurship

ผู้แต่ง : สุชาติ ไตรภพสกุล ชื่อเรื่อง : หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = Marketing principles for entrepreneurship พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2567 รูปเล่ม : 559 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 สารบัญ : ส่วนที่ 1 การตลาดและกระบวนการตลาด — ความเป็นผู้ประกอบการและการตลาด — การตัดสินใจทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ — รูปแบบธุรกิจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค — การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดตลาด กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด ส่วนที่ 2 การออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด — นโยบายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ — นโยบายการตั้งราคาของผู้ประกอบการ — นโยบายช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการ — การสื่อสารทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ — ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด : การสื่อสารมวลชน — ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด : การสื่อสารทางดิจิทัลและการสื่อสารส่วนบุคคล — การตลาดระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบการ — ก

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = Marketing principles for entrepreneurship Read More »

แบรนด์ไหนจะปัง วัดที่พลังการสื่อสาร = Building A Storybrand

ผู้แต่ง : มิลเลอร์, โดนัลด์ ชื่อเรื่อง : แบรนด์ไหนจะปัง วัดที่พลังการสื่อสาร = Building A Storybrand พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2566 รูปเล่ม : 287 หน้า ; 21 ซม สารบัญ : — ทำไมการตลาดส่วนใหญ่จึงเป็นหลุมดูดเงิน — กุญแจของการเป็นที่มองเห็น ได้ยิน และเข้าใจ — อาวุธลับที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโต — โครงสร้าง SB7 ที่เรียบง่าย — สร้างสตอรีแบรนด์ของคุณ — ตัวละคร — เกิดปัญหา — ได้พบผู้ชี้ทาง — เข้ามาเสนอแผนการ — และกระตุ้นให้ลงมือทำ— นั่นช่วยให้รอดพ้นจากความล้มเหลว — และจบลงที่ความสำเร็จ — ผู้คนอยากให้แบรนด์ของคุณมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา — การใช้งานแบรนด์สครีปต์ของสตอรีแบรนด์ — สร้างเว็บไซต์ที่ดีกว่าเดิม — สตอรีแบรนด์เปลี่ยนแปลงองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างไร — แผนการตลาดสตอรีแบรนด์ — คำชื่นชมต่อโครงสร้างสตอรีแบรนด์ — แหล่งต่าง ๆ ของสตอรีแบรนด์ สาระสังเขป : ในการทำธุรกิจ หากเลือกใช้คำไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเสียลูกค้าไป นั่นคือการส

แบรนด์ไหนจะปัง วัดที่พลังการสื่อสาร = Building A Storybrand Read More »

Story Marketing 2nd Edition ทำการตลาดผ่าน “เรื่องเล่า” ต้องรู้จักการ “เล่าเรื่อง” อย่างชาญฉลาด

ผู้แต่ง : พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ ชื่อเรื่อง : Story Marketing 2nd Edition ทำการตลาดผ่าน “เรื่องเล่า” ต้องรู้จักการ “เล่าเรื่อง” อย่างชาญฉลาด พิมพลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2566 รูปเล่ม : 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม สารบัญ : Chapter 1 การตลาดเรื่องเล่าเริ่มต้นที่ การเอาใจเขามาใส่ใจเราChapter 2 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งChapter 3 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงคำพูดChapter 4 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องเลือกใช้สื่ออย่างชาญฉลาดChapter 5 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องเริ่มต้นจากเป้าหมายChapter 6 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกสุดใจChapter 7 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องมีคาแรคเตอร์Chapter 8 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายChapter 9 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องทำให้จดจำได้Chapter 10 การใช้งาน FrameworkChapter 11 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีเกิดจากกระบวนการ ไม่ใช่ประสบการณ์ Story marketing frameworkChapter 12 ตัวอย่างการใช้งาน Story marketing frameworkChapter 13 การตลาดเรื่องเล่าที่ดีต้องนำไปประยุก

Story Marketing 2nd Edition ทำการตลาดผ่าน “เรื่องเล่า” ต้องรู้จักการ “เล่าเรื่อง” อย่างชาญฉลาด Read More »

การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concept and strategies

ผู้แต่ง : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา ชื่อเรื่อง : การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concept and strategies พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 7 รูปเล่ม : 280 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม สารบัญ : บทที่ 1 การตลาดบริการในยุคดิจิทัลบทที่ 2 การตลาดบริการและการตลาดสายสัมพันธ์บทที่ 3 การกำหนดภารกิจหลักที่มีประสิทธิผลสำหรับธุรกิจบริการบทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและการวางตำแหน่งบริการบทที่ 5 ผลิตภัณฑ์บริการบทที่ 6 การกำหนดราคาบริการบทที่ 7 การจัดจำหน่ายบริการบทที่ 8 การสื่อสารการตลาดบริการบทที่ 9 บุคคล : การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและลูกค้าบทที่ 10 กระบวนการบทที่ 11 หลักฐานทางกายภาพบทที่ 12 การสร้างประสบการณ์บริการอันน่าประทับใจให้กับลูกค้าบทที่ 13 การจัดการอุปสงค์และกำลังการผลิต สาระสังเขป : หนังสือการตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ นี้เขียนขึ้นโดยมี “ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท คณะวิทยาการจัด

การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concept and strategies Read More »

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต

ผู้แต่ง : สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2567 รูปเล่ม : ก-ฉ, 381 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 สารบัญ : — บทบาทและแนวคิดแบรนด์ — คุณค่าแบรนด์และการวางตำแหน่งแบรนด์ — เอกลักษณ์แบรนด์ — ผู้บริโภคกับแบรนด์ — การวางแผนและการกำหนดทิศทางการสื่อสารแบรนด์ — ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแบรนด์ — แพลตฟอร์มการสื่อสารทางการตลาด — การวางโครงสร้างแบรนด์ — การดูแลแบรนด์ การขยายแบรนด์การปรับเปลี่ยนแบรนด์ — การวัดและการประเมินคุณค่าแบรนด์ สาระสังเขป : หนังสือ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต” เล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาด้านการบริหารแบรนด์หรือตราสินค้า เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ต้องการให้ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาหรือสร้างแบรนด์ในอนาคต โดยได้รวบรวมเ

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ : สรรค์สร้าง สื่อสาร ส่งเสริมแบรนด์ให้เติบโต Read More »

พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior

ผู้แต่ง : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2566 รูปเล่ม : 406 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม สารบัญ : — หลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค — แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล — การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค — กระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ — พฤติกรรมผู้บริโภคและผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภค — พฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด สาระสังเขป : หนังสือ “พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)” เล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และส

พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior Read More »

The Untold Stories ความเข้าใจผิดในครอบครัวที่ส่งต่อกันมา

ผู้แต่ง : เมริษา ยอดมณฑป ชื่อเรื่อง : The Untold Stories ความเข้าใจผิดในครอบครัวที่ส่งต่อกันมา พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : พราว, 2565 รูปเล่ม : 415 หน้า : 19 ซม สารบัญ : — พ่อแม่ที่รักลูกของตัวเองไม่เท่ากันเพราะความรักเป็นเรื่องไม่อาจฝืน — ลำดับการเกิดที่แตกต่าง มาพร้อมความคาดหวังและภาระที่ต้องแบกรับไม่เท่ากัน — ด้วยรัก ภาระ และบาดแผลจากการเติบโตในครอบครัวใหญ่ — ความเข้าใจผิดที่ส่งต่อกันมา “การขู่ การหลอก การแหย่ และการล้อเลียน” — ความเข้าใจผิดที่ส่งต่อกันมา “การสอนสั่ง” ไม่เท่ากับ “การลงโทษ” — ความเข้าใจผิดที่ส่งต่อกันมา “การชื่นชมเด็ก” — ความเข้าใจผิดที่ส่งต่อกันมา “การแสดงออกซึ่งความรัก” — ความเข้าใจผิดที่ส่งต่อกันมา “ผู้ใหญ่ควรอนุญาตให้เด็กมีอารมณ์โกรธและเสียใจได้” — ความเข้าใจผิดเรื่องการเลี้ยงดู “พ่อแม่เฮลิคอปเตอร์” — ความเข้าใจผิดเรื่องการเลี้ยงดู “การเลี้ยงลูกเป็นเทวดา” — ความเข้าใจผิดเรื่องการเลี้ยงดู “ความรักที่ไม

The Untold Stories ความเข้าใจผิดในครอบครัวที่ส่งต่อกันมา Read More »

เป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุข

ผู้แต่ง : คิดมาก ชื่อเรื่อง : เป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุข พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2567 รูปเล่ม : 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม สาระสังเขป : หนังสือ “เป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุข” เล่มนี้ นำเสนอบทความ ข้อความเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต เพื่อสร้างพลังบวกให้กับตัวเอง พร้อมบอกเล่าแนวคิด manifest – กฎแห่งแรงดึงดูด เป็นเพื่อนให้นักอ่านค่อยๆ สังเกตและมองให้เห็นสิ่งดีๆ รอบตัว เพราะผลลัพธ์ของการเป็นคนมองโลกในแง่ดีจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปในทิศทางที่มีความสุขมากขึ้น เลขเรียกหนังสือ : 158 ค346ป 2567 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 9786161864125 คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/Line Official : https://page.line.me/gkz9087rTiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

เป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุข Read More »

Scroll to Top