กุมภาพันธ์ 2024

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัล […]

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567 Read More »

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองานแบบมืออาชีพ = Thai for professional presentation / จิรวัฒน์ เพชรรัตน์.

ผู้แต่ง : จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ ชื่อเรื่อง : ภาษาไทยเพื่อก

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองานแบบมืออาชีพ = Thai for professional presentation / จิรวัฒน์ เพชรรัตน์. Read More »

รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย / ทิศนา แขมมณี.

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี ชื่อเรื่อง : รูปแบบการเรียนการสอ

รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย / ทิศนา แขมมณี. Read More »

จนศพสุดท้าย = And then there were none / คริสตี้, อกาธา

ผู้แต่ง : คริสตี้, อกาธา ผู้แต่งร่วม : ขีดขิน จินดาอนัน

จนศพสุดท้าย = And then there were none / คริสตี้, อกาธา Read More »

บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย / ชมัยภร แสงกระจ่าง.

ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง วาดภาพประกอบ : จรัญญา จงอุด

บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย / ชมัยภร แสงกระจ่าง. Read More »

Scroll to Top