เมษายน 2023

จัดอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

อบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร รองผู้อำนวยการ และนางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว ผู้ดูแลโครงการ จัดอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (สำหรับทีมงานฝ่ายสนับสนุน) ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอบรม 1939 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก คุณจิระ ชนรักสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาดำเนินหน้าที่เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบน ThaiMOOC ทั้งนี้ในการจัดอบรมเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ชุดเครื่องมือในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ เทคนิคการสร้างหลักสูตรการเรียนใน ThaiMooc เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให

อบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc Read More »

จัดอบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์" - พัฒนาบุคลากรให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” – พัฒนาบุคลากรให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมยันต์ทอง โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี จำเนียร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ให้เเก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในงานของเเต่ละฝ่ายได้ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ขั้นตอนการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการเขียนข่าว หลักการเขียนข่าว 5w+1h เเละเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยบรรยากาศในการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเองของบุคลากรเเละนักศึกษาที่เข้าร่วม และมีการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนางานของเเต่ละฝ่ายต่อไป ภาพ-ข่าว : นักศึกษาฝึกงานนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/ และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

อบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” – พัฒนาบุคลากรให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

อบรม Canva

อบรม ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย”

ARIT จัดอบรมระยะสั้น (3 ชม.) ในหัวข้อ: ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย” เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมระยะสั้น (3 ชม.) ในหัวข้อ: ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย” เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ แม้ไม่มีความถนัดในงานศิลปะก็สามารถทำได้ วิทยากรโดย คุณดวงธิดา รักษาแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องอบรม 1939 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการทำงานสำหรับบุคลากรบรรยากาศการอบรมอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/ และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

อบรม ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย” Read More »

ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในวันที่ 3 มี.ค.66 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/ และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว Read More »

การอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์”

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์” วิทยากรโดย : คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/e5cWsfPQ9SqmfUfA7

การอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์” Read More »

นิตยสารออนไลน์แนะนำใน Flipster

📣🖥 หอสมุดกลางขอแนะนำ flipster เป็นนิยสารดิจิทัลที่สามารถอ่านได้พร้อมกันได้หลาย user อ่านได้ทั้งฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง (เฉพาะชื่อที่หอสมุดกลางบอกรับเท่านั้น) และดาวน์โหลดเก็บไว้ใน user ของผู้ใช้งานได้ 👨‍🎓👩‍🎓 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 หอสมุดกลางได้ทดลองบอกรับนิตยสารที่มีชื่อเสียง จำนวน 6 ชื่อ เพื่อเพิ่มช่่องทางการเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศที่ทันสมัย ในระดับนานาชาติให้แก่ผู้ใช้บริการ ใช้งานได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565-30 เม.ย. 2566 flipster app on mobile สามารถ download application : Flipster ได้ทั้ง IOS และ Android Flipster (magazine online ) ลิ้งสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป 1. Education Week เนื้อหาด้านการศึกษา >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20EWK&type=0&site=eon-live 2. Language Arts เนื้อหาด้านภาษา ศิลปะ และการศึกษา >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20LGA&type=0&site=eon-live 3. National Geographic เนื้อหาด้านภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒน

นิตยสารออนไลน์แนะนำใน Flipster Read More »

แนะนำขั้นตอนการดูสารบัญหนังสือจากเว็บ OPAC

อยากได้หนังสือสักเล่ม แต่เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมั๊ยน๊า ✔ มีเนื้อหาที่เราต้องการหรือเปล่า ❓ 👨‍💻 วันนี้หอสมุดกลางมีวิธีการดูสารบัญในหนังสือมาฝาก ง่ายนิดเด๋ว แถมได้หนังสือที่ตรงต่อความต้องการอีกด้วย 🎉🎉 1. เปิดหน้า OPAC (lib.nstru.ac.th) พิมพ์ Keyword ที่ต้องการลงในช่อง Search book จากนั้นกดปุ่มค้นหา (รูปแว่นขยาย) เพื่อสืบค้น 2. เลือกรายการหนังสือ โดยหน้าจอจะแสดงรายการหนังสือ จากนั้นคลิกชื่อเรื่องที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดหนังสือ 3. คลิกคำว่า Card (ด้านบนขวามือ) เพื่อดูรายการบรรณานุกรมหนังสือ 4. หน้ารายการบรรณานุกรมหนังสือ (Card) จะปรากฎรายละเอียดทางบรรณานุกรม และจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบรรณานุกรม 📌📍📚📚 เมื่อได้หนังสือที่ต้องการ สามารถติดต่อขอยืมได้ที่ หอสมุดกลาง สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แนะนำขั้นตอนการดูสารบัญหนังสือจากเว็บ OPAC Read More »

ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง : ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ผู้แต่ง : สมหมาย เย็นเอง พิมพลักษณ์ : ม.ป.ท : ม.ป.พ , 2563 เลขเรียก : NST 294.33 ส169ป 2563 สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4 สาระสังเขป : พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในอดีตกาลไม่ใช่ชื่อนี้ เพราะมีอายุมายาวนานนับพันปี มีบรรพบุรุษสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน มีประวัติความเป็นมาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งในอดีตนั้นไม่มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ใช้ความจำเล่าสืบทอดกันมา หนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ ตำนานพระพุทธศาสนา ประวัติผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และตำนานการบวชนาค ยืมหนังสือได้ที่ : https://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00108622

ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช Read More »

มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร

ชื่อเรื่อง : มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร ผู้แต่ง : ณัชญ์ คงคาไหว พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, [2564?] เลขเรียก : NST 294.33 ณ112ม 2564 สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4 สาระสังเขป : มีรายละเอียดเกี่ยวกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช โดยมีสาระสำคัญการขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเป็นมรดกโลกเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุในวัดพรมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช ได้แก่ วิหารหลวง วิหารธรรมศาลาและวิหารพระด้าน วิหารทับเกษตร วิหารพระทรงม้าและวิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา/พระพวย วิหารสามจอม วิหารพระสังกัจจายน์ เจดีย์พระปัญญา และพระเวียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางความศักดิ์ความเชื่อในคาบสมุดแห่งนี้ให้จรรโลงต่อไป ยืมหนังสือได้ที่ : https://lib.nstru.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00108576

มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร Read More »

Scroll to Top