ตุลาคม 2023

กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology of persuasion.

ผู้แต่ง : ชาลดินี, โรเบิร์ต บี ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์โน้ม

กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology of persuasion. Read More »

Scroll to Top