ธันวาคม 2023

ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข = Good vibes, good life

ผู้แต่ง : เว็กซ์ คิงส์, เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด, […]

ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข = Good vibes, good life Read More »

แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนแนวทางการเขียนคู่มือในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้แต่ง : จรงศักดิ์ พุมนวน, รวีวรรณ ขำพล และทวีพงษ์ ยุน

แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนแนวทางการเขียนคู่มือในสถาบันอุดมศึกษา Read More »

ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ = Four thousand weeks : time management for mortals

ผู้แต่ง : เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ ชื่อเรื่อง : ชีวิตเรามีแ

ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ = Four thousand weeks : time management for mortals Read More »

Scroll to Top