ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NSTRU App

น้อง ๆ รหัสนักศึกษา 67 (ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา) สามารถเข้าใช้บริการของศูนย์วิทยบริการได้แล้ว เพียงโหลดแอปพลิเคชัน NSTRU App จากนั้น Log in ด้วยรหัสนักศึกษาเลือก card ก็สามารถสแกนเข้าใช้บริการได้แล้ว LifeStyle ของคนรุ่นใหม่ – Scan เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง – ใช้ยืมหนังสือแทนบัตรนักศึกษา – OPAC สืบค้นหนังสือ – Renew ยืมต่อออนไลน์ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/Line Official : https://page.line.me/gkz9087rTiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

NSTRU App Read More »

วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review)

สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์วิทยบริการขอแจ้งความเคลื่อนไหวของวารสารค่ะชื่อวารสาร ใหม่ วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review)ชื่อวารสาร เดิม วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)ISSN XXXX – XXXX (Online)ISSN เดิม 0857-9180 (Print)ทั้งนี้ วารสารภายใต้ชื่อใหม่นี้ จะเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับ: ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยวารสาร จะยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อไปจัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลิขสิทธิ์) บทความย้อนหลังมกราคม – มิถุนายน 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2012)กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (2023)– https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal– https://tci-thailand.org/list%20journal.phpติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1

วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review) Read More »

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2567

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 มิถุนายน 2567 สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ปิดภาคการศึกษาพิเศษ 3/2566 #ขออภัยในความไม่สะดวก ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2567 Read More »

แนะนำวารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin)

วารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin) ปีที่ 68 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567 บทความในฉบับ In this issue ประกอบด้วย บทความวิชาการ Academic articles บทความวิจัย Research articles วารสาร https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin แหล่งข้อมูล : https://tci-thailand.org/list%20journal.php เผยแพร่แล้ว: 2024-05-23 สืบค้นข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จัดทำโดย นางมลทิพย์ แก้วทา นักเอกสารสนเทศ

แนะนำวารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin) Read More »

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้ วันเสาร์ วันอาทิตย์ 4-5 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษวันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลวันศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคลวันจันทร์ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา #ขออภัยในความไม่สะดวก

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 Read More »

วันหยุดเดือนเมษายน 2567

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2567 ดังนี้ วันเสาร์ 6 เมษายน 2567 วันจักรี วันจันทร์ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 วันหยุดกรณีพิเศษ วันเสาร์-วันจันทร์ 13-15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์ วันอังคาร 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ #ขออภัยในความไม่สะดวก ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/  Line Official : https://page.line.me/gkz9087r Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

วันหยุดเดือนเมษายน 2567 Read More »

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมีวารสารฉบับล่าสุดมาแนะนำค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (VRU Research and Development Journal Science and Technology) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2567 An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2024) วารสาร https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal แหล่งข้อมูล : https://tci-thailand.org/list%20journal.php? สืบค้นข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567 จัดทำโดย นางมลทิพย์ แก้วทา นักเอกสารสนเทศ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

NSTRU App

NSRTU App สามารถสแกนเข้าใช้บริการหอสมุดกลางได้แล้วนะ และ NSRTU App ยังสามารถเข้าใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดแอปบนมือถือ เมื่อ Log in เสร็จแล้ว กด Card และเลือกรูปแบบการสแกน เครื่องประตูอัตโนมัติ (แบบปีกนก) สามารถสแกนได้ทั้งแบบบาร์โค้ด (Barcode) และแบบอิวอาร์โค้ด (QR Code) #SmartLibrary #NSTRUAPPครบจบในแอฟเดียว #NSTRU_ARC #ARIT

NSTRU App Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2567 ได้จัดทำประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567 Read More »

หนังสือเกินกำหนดส่งมีค่าปรับมั้ยน๊า ?

หากยืมหนังสือแล้วเกินกำหนดส่งจะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม นะคะ อย่าลืม!! ส่งคืนหนังสือตามกำหนดเวลา หรือยืมต่อออนไลน์นะคะเพื่อป้องกันหนังสือเกินกำหนดส่ง และไม่ต้องจ่ายค่าปรับกันนะคะทุกคน

หนังสือเกินกำหนดส่งมีค่าปรับมั้ยน๊า ? Read More »

Scroll to Top