ติดต่อเรา

arc nstru blackground vission

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง)

อาคาร15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

Phone:          0-75845-500
Email:            helplibrary@nstru.ac.th
facebook:     https://www.facebook.com/arc.nstru/
LineOfficial:  https://page.line.me/gkz9087r

Scroll to Top