ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม gallery

จัดอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

อบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร รองผู้อำนวยการ และนางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว ผู้ดูแลโครงการ จัดอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (สำหรับทีมงานฝ่ายสนับสนุน) ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอบรม 1939 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก คุณจิระ ชนรักสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาดำเนินหน้าที่เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบน ThaiMOOC ทั้งนี้ในการจัดอบรมเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ชุดเครื่องมือในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ เทคนิคการสร้างหลักสูตรการเรียนใน ThaiMooc เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให

อบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Thai Mooc Read More »

จัดอบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์" - พัฒนาบุคลากรให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” – พัฒนาบุคลากรให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมยันต์ทอง โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี จำเนียร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ให้เเก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในงานของเเต่ละฝ่ายได้ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ขั้นตอนการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการเขียนข่าว หลักการเขียนข่าว 5w+1h เเละเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยบรรยากาศในการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเองของบุคลากรเเละนักศึกษาที่เข้าร่วม และมีการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนางานของเเต่ละฝ่ายต่อไป ภาพ-ข่าว : นักศึกษาฝึกงานนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/ และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

อบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” – พัฒนาบุคลากรให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

อบรม Canva

อบรม ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย”

ARIT จัดอบรมระยะสั้น (3 ชม.) ในหัวข้อ: ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย” เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมระยะสั้น (3 ชม.) ในหัวข้อ: ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย” เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ แม้ไม่มีความถนัดในงานศิลปะก็สามารถทำได้ วิทยากรโดย คุณดวงธิดา รักษาแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องอบรม 1939 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการทำงานสำหรับบุคลากรบรรยากาศการอบรมอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/ และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

อบรม ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย” Read More »

ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในวันที่ 3 มี.ค.66 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/ และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว Read More »

Scroll to Top