การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ilovebrary
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ilovebrary

วันที่: 10 สิงหาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ilovebrary

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการจัดอบม เรื่อง "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมข้อมูลและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ilovebrary" โดยวิทยากรจาก บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 นี้ เวลา 08.30-16.30 น.

       ผู้ใดสนใจการฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 075-809833 สำนักงานผู้อำนวยการ สวท. ip phone 4210 (ตระกูล ศรีวิรักษ์) หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ : E book I Love Library โหลดฟรี สร้างง่าย อ่านได้หลายแพลตฟอร์ม

คำสำคัญ: ilovebrary
เข้าอ่านทั้งหมด: 4052