เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)

วันที่: 13 ตุลาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้

       

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library  ซึ่งเป็น eBook ของสำนักพิมพ์ Cengage Learning แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อ eBook ต่อไป

คุณสมบัติ

1. มีลักษณะการซื้อขายแบบซื้อขาดครั้งเดียว เหมือนซื้อหนังสือตัวเล่มปกติ แต่ใช้งานได้ตลอดไป

2. ไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

3. ใช้งานผ่าน Browser และระบบอินเตอร์เน็ทของทางมหาวิทยาลัย

4. สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

5. มีเมนูใช้งานเป็นภาษาไทย

6. สามารถอ่านหนังสือได้ในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่ม

7. สามารถจัดพิมพ์ / อีเมลล์ / ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

8. สามารถจัดทำบรรณานุกรมได้โดยง่ายทั้งในรูปแบบ APA และ MLA พร้อมดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้งานกับโปรแกรม Endnote

9. สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างชาติได้  (ใหม่ล่าสุด ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษา Bahasa อินโดนีเซีย และมาเลเซีย)

10. สามารถอ่านออกเสียงให้ฟังได้ทุกเล่ม ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่ได้สั่งแปล (ภาษาใหม่ 4 ภาษาข้างต้นยังไม่สามารถอ่านได้ เนื่องจากเพิ่งมีการเพิ่มเติมเมื่อเร็ว ๆ นี้) และยังสามารถปรับความเร็ว-ข้า พร้อมการทำ Highlight เนื้อหาได้อีกด้วย

11. สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่อ่านไปเก็บไว้ได้ในรูปแบบ MP3

12. สามารถใช้งานได้ทั้งบน PC, iPad และ Tablet อื่นๆ

13. มีบริการ MARC Record และ Direct Links ให้

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia12?id=thnstru

สามารถเข้าทดลองใช้ไดัตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาระหว่างการใช้งานกรุณาแจ้ง

นางปิยะพร  กลิ่นมาลี

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง ชั้น 2

โทร. : 086-2736671   IP Phone : 4210

e-mail: piyaporn_sae@nstru.ac.th

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล
เข้าอ่านทั้งหมด: 4494