สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ตามปกติ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ตามปกติ

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ตามปกติ

           นักศึกษาสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ตามปกติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
           - ต้องทำการยืมต่อในวันที่ครบกำหนดส่ง หรือก่อนวันครบกำหนดส่งคืน 2 วัน เช่น ถ้าครบกำหนดส่งคืนวันที่ 5-02-15 หากต้องการยืมต่อ ผู้ยืมต้องทำการยืมต่อในวันที่ 3-5 ก.พ. 58 จะทำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้ 
           - ยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้สองครั้ง หากยังต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่อ ให้นำหนังสือมาส่งที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนห้องสมุด เพื่อทำการยืมใหม่อีกครั้ง
           - ระบบไม่อนุญาตให้ทำการยืมต่อได้ 4 กรณี ดังนี้
           1. เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่ง
           2. มีผู้อื่นทำการจองไว้ 
           3. ทำการยืมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปแล้ว 2 ครั้ง
           4. ต้องทำการยืมต่อในวันที่ครบกำหนดส่ง หรือก่อนวันครบกำหนดส่งคืน 2 วัน


คู่มือการยืมต่อออนไลน์

คำสำคัญ: ยืมต่อออนไลน์
เข้าอ่านทั้งหมด: 4152