ย้ายห้องอบรมหลักสูตร TOFEL
ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้ายห้องอบรมหลักสูตร TOFEL

วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ย้ายห้องอบรมหลักสูตร TOFEL

       ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมหลักสูตร TOFEL จากห้องประชุมยันต์ทอง เป็นห้อง RACE Square อาคาร 19 ชั้น 3 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์ภาษา

คำสำคัญ: ย้ายห้องอบรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 4151