แจ้งเปลี่ยน URL ของการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด และ ยืมต่อออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยน URL ของการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด และ ยืมต่อออนไลน์

วันที่: 05 สิงหาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
แจ้งเปลี่ยน URL ของการค้นหาทรัพยากรห้องสมุด และ ยืมต่อออนไลน์

เนื่องจากทางเวปไซต์ห้องสมุดได้มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นในการค้นหา จึงได้ทำการเปลี่ยน Link URL ดังนี้

1. "การค้นหาทรัพยากรห้องสมุด" จาก http://library2015.nstru.ac.th/catalog/search.aspx? เปลี่ยนเป็น   http://lib.nstru.ac.th/catalog/search.aspx?

2. "ยืมต่อออนไลน์" จาก http://library2015.nstru.ac.th/Member/Login.aspx   เปลี่ยนเป็น  http://lib.nstru.ac.th/Member/Login.aspx 

จึงแจ้งมาให้ทราบ :)

คำสำคัญ: แจ้งเปลี่ยนURLเวปไซต์ห้องสมุด
เข้าอ่านทั้งหมด: 4183