ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 18 กันยายน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 18 กันยายน

วันที่: 16 กันยายน 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 18 กันยายน

************************************************************************************************

    

   เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะให้แก่บุคลากรของสำนักฯ

และกำหนดให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

จึงของดการให้บริการ  ในวันที่ 18 กันยายน ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
คำสำคัญ: ปิดบริการชั่วคราว
เข้าอ่านทั้งหมด: 4141