บริการให้คำแนะนำตอบคำถามเกี่ยวกับงานบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการให้คำแนะนำตอบคำถามเกี่ยวกับงานบริการ

วันที่: 25 มีนาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
บริการให้คำแนะนำตอบคำถามเกี่ยวกับงานบริการ

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้เปิดช่องทางการสื่อสารบริการใหม่ เพื่อบริการสมาชิก Ask a Librarian : บริการให้คำแนะนำตอบคำถามเกี่ยวกับงานบริการอย่างเป็นมิตร Line : @gkz9087r พร้อมยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกท่าน

คำสำคัญ: บริการตอบคำถาม
เข้าอ่านทั้งหมด: 4189