หอสมุดกลางเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หอสมุดกลางเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
หอสมุดกลางเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

หอสมุดกลางเพิ่มช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

โดย ท่านสามารถรับข่าวสารของทางหอสมุดกลาง ได้ที่

facebook :@arc.nstru

 twitter :  @arc_nstru

 

คำสำคัญ: หอสมุดกลาง,สังคมออนไลน์
เข้าอ่านทั้งหมด: 4583