สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ส.ค.ส.
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ส.ค.ส.

วันที่: 14 ธันวาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ส.ค.ส.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2560 แก่ปวงชนชาวไทย

เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ พร้อมข้อความดังนี้

ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา 

ไก่ ไก่แก้วขันขับพ้น    ราตรี 

สุริยะเปล่งแสงสี      แจ่มจ้า 

วันใหม่ศกใหม่มี      ความสุข 

การกิจเก่งก้าวหน้า  ก่อเกื้อล้วนกุศล

คำสำคัญ: ส.ค.ส.2560
เข้าอ่านทั้งหมด: 4218