นิทรรศการประกวดภาพถ่าย ศิลปวัฒนธรรมเมือง 12 นักษัตร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการประกวดภาพถ่าย ศิลปวัฒนธรรมเมือง 12 นักษัตร

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
นิทรรศการประกวดภาพถ่าย ศิลปวัฒนธรรมเมือง 12 นักษัตร

นิทรรศการประกวดภาพถ่าย ศิลปวัฒนธรรมเมือง 12 นักษัตร 
วันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอสมุดกลาง
โดย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ: หอสมุดกลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 4140