อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล "Thai OER"

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 ธันวาคม 2560  เวลา 09:00 น. - 15:30 น.

ณ ห้องประชุมอุปรมัย อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ : ที่ https://goo.gl/forms/RJ89DjBURwIsJQxz2

 ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกรุณาตอบกลับภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560              

 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 E-mail: thanyawee_ros@nstru.ac.th

 Facebook Messenger: thanyawee rossamai 

 โทร 075-809833  นายธัญญวีร์  รสมัย  

 


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 4470