สวทช. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจอ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจอ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโลยี

วันที่: 02 เมษายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
สวทช. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจอ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโลยี

สวทช. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจอ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. ได้จัดทำจำนวน 6 เล่ม ดังนี้
1. เศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy
2. เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy
3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ Intelligent Economy
4. เศรษฐกิจผู้สูงวัย Silver Economy
5. เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ Sharing Economy
6. เทคโนโลยีควอนตัม Quantum Technology (มีหัวข้อที่ มว.เขียน 1 บท คือ นาฬิกาอะตอม)

ดาวน์โหลดฟรี ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Science and Technology Book Series) โดย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(จุดประกายความคิดวิทย์สร้างชาติ)
https://www.most.go.th/stbookseries/

คำสำคัญ: e-book
เข้าอ่านทั้งหมด: 4530