ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ

วันที่: 29 สิงหาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ

เปิดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ

สำหรับนักศึกษา  อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2562

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น  เปิดรับสมัครนักศึกษา  อาจารย์บุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเองในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์  โดยเน้นที่ฐานข้อมูลงานวิจัยและบทความทั้งไทยและต่างประเทศ  รวมถึงเทคนิคการสืบค้นข้อมูลขั้นสูง  จัดอบรมทุวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ในเดือนกันยายน 2562  ซึ่งไม่มีกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยเปิดรับสมัคร 4 กลุ่ม  กลุ่มละ  50-80  คน  ได้แก่

กลุ่มที่

วันที่อบรม

จำนวนที่รับ

ห้องอบรม

เวลา

ปิดรับสมัคร

สมัครออนไลน์

1

4 ก.ย. 2562

50

1939

13.00-16.30 น.

2 ก.ย. 2562

ยกเลิก

2

11 ก.ย. 2562

80

1938

13.00-16.30 น.

9 ก.ย. 2562

คลิก

3

18 ก.ย. 2562

80

1938

13.00-16.30 น.

16 ก.ย. 2562

คลิก

4

25 ก.ย. 2562

80

1938

13.00-16.30 น.

23 ก.ย. 2562

คลิก

 

เงื่อนไขการอบรม

          ในแต่ละหัวข้อการอบรม รับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ  หัวข้อละ 50 คน  หากมีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมในหัวข้อนั้น

สถานที่จัดอบรม

          ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก RACE) อาคาร 19 ชั้น 3 ห้อง 1939  และ 1938

การสมัคร

          สมัครออนไลน์ ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น (หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนจะปิดรับสมัครในกลุ่มนั้นๆ)  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-8749433 (โม)

 

คำสำคัญ: ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรม, การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, การทำผลงานทางวิชาการ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4332