ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ฐานข้อมูล GALE eBook

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ฐานข้อมูล GALE eBook

วันที่: 27 สิงหาคม 2563  
เผยแพร่
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ฐานข้อมูล GALE eBook

       ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม "การใช้ฐานข้อมูล GALE eBook" โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

       สามารถลงชื่อทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2YxuLSc หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ คุณดวงธิดา รักษาแก้ว Tel. 0818749433 หรือ IP Phone 4221

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล GALE eBook
จำนวนผู้อ่าน: 1873