พราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช = The Brahamans of Nakhon Si Thammarat
ชื่อเรื่อง : พราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช = The Brahamans of Nakhon Si Thammarat
ผู้แต่ง : ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์, ชัยวัฒน์ สีแก้ว, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562
เลขเรียก : NST 294.1172 2562
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งความเจริญทางการศึกษาและศาสนา ซึ่งนครศรีธรรมราชจะรู้จักกันในหมู่นักเดินเรือและเผยแพร่ศาสนา หนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ พราหมณ์กำเนิดและการเข้ามาในนครศรีธรรมราช หลักแหล่งของพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช บทบาทของพราหมณ์ พิธีกรรมของพราหมณ์ มรดกของพราหมณ์ ศิลาจารึกของพราหมณ์ เชื้อสายและตระกูลของพราหมณ์ ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ศิลปวัตถุและประเพณีพราหมณ์