ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง : ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : สมหมาย เย็นเอง
พิมพลักษณ์ : ม.ป.ท : ม.ป.พ , 2563
เลขเรียก : NST 294.331692563
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในอดีตกาลไม่ใช่ชื่อนี้ เพราะมีอายุมายาวนานนับพันปี มีบรรพบุรุษสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน มีประวัติความเป็นมาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งในอดีตนั้นไม่มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ใช้ความจำเล่าสืบทอดกันมา หนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ ตำนานพระพุทธศาสนา ประวัติผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และตำนานการบวชนาค