งดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

งดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

วันที่: 08 มกราคม 2564  
เผยแพร่
งดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

       หอสมุดกลางปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 8-31 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19

คำสำคัญ: ให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก
จำนวนผู้อ่าน: 1862