การอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์”

การอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์”

วันที่: 25 ตุลาคม 2565  
เผยแพร่
การอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์”

 

 

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม
“Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์”
วิทยากรโดย : คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/e5cWsfPQ9SqmfUfA7

คำสำคัญ: อบรม, Gale Empowering Research
จำนวนผู้อ่าน: 1829