ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะการให้บริการของบุคลากร

วันที่: 05 สิงหาคม 2558  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหอสมุดกลาง จัดโครงการพัฒนาทักษะการให้บริการของบุคลากร 

โดย ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง อาคารหอสมุดกลาง 

 

      
      
      
      
      
    
คำสำคัญ: โครงการพัฒนาทักษะการให้บริการของบุคลากร
เข้าอ่านทั้งหมด: 3177