ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar

วันที่: 02 พฤศจิกายน 2559  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar ฐานข้อมูลวิจัยสำหรับนักวิจัยมือใหม่
โดยวิทยากร คุณผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.  ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอุปรมัย อาคาร 19 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

      
      
      
  
คำสำคัญ: หอสมุดกลาง,การอบรมเชิงปฎิบัติการ Google Scholar,Google Scholar
จำนวนการเข้าอ่าน: 31633