งดให้บริการล่วงเวลา ช่วงปิดเทอม

งดให้บริการล่วงเวลา ช่วงปิดเทอม

วันที่: 23 ธันวาคม 2561  
เผยแพร่
งดให้บริการล่วงเวลา ช่วงปิดเทอม

       หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งดให้บริการล่วงเวลา ช่วงปิดเทอม 16.30 - 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 

       นักศึกษาสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ http://lib.nstru.ac.th/Member/Login.aspx ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำสำคัญ: ปิดล่วงเวลา
จำนวนผู้อ่าน: 2654