ขอเชิญเลือกอีบุ๊ค (eBook) เพื่อใช้ในการเรียนและการสอน ทำผลงานวิชาการ และการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญเลือกอีบุ๊ค (eBook) เพื่อใช้ในการเรียนและการสอน ทำผลงานวิชาการ และการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563

วันที่: 11 พฤศจิกายน 2562  
เผยแพร่
ขอเชิญเลือกอีบุ๊ค (eBook) เพื่อใช้ในการเรียนและการสอน ทำผลงานวิชาการ และการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563

       หอสมุดกลางขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ คัดเลือกอีบุ้ค (eBook) เพื่อใช้ในการเรียนและการสอน ทำผลงานวิชาการ และการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 สำนักพิมพ์ ได้แก่ สำนักพิมพ์ GALE และ EBSCO (คลิกที่โลโก้เพื่อเลือกดูรายชื่อหนังสือ)

        


       และส่งรายชื่อที่คัดเลือกโดยเรียงตามลำดับความสำคัญได้ที่ นางปิยะพร กลิ่นมาลี อีเมล์: piyaporn_sae@nstru.ac.th ไลน์ ID:saokimbo มือถือ: 08-6273-6671 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

คำสำคัญ: EBSCO ebook, GALE eBook
จำนวนผู้อ่าน: 2657