หอสมุดกลางขยายเวลาการให้บริการ

หอสมุดกลางขยายเวลาการให้บริการ

วันที่: 02 มกราคม 2563  
เผยแพร่
หอสมุดกลางขยายเวลาการให้บริการ

 หอสมุดกลางปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการดังต่อไปนี้

1. ช่วงปกติ 2 มกราคม - 13 มีนาคม 2563 เปิดให้บริการเวลา 08.00-18.00 น. 

2. ช่วงพิเศษ 16 มีนาคม - 8 เมษายน 2563 : ก่อนสอบและช่วงสอบ เวลา 08.00-20.00 น.

3. ช่วงปิดเทอม : เวลา 08.00 - 16.30 น

หมายเหตุ : หลังเวลา 16.30 น. เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1-3 วันเสาร์ - อาทิตย์  08.00 - 16.30 น.

คำสำคัญ: เปิดล่วงเวลา
จำนวนผู้อ่าน: 1870